Algemeen

In 2001 hebben agrariërs grenzend aan de Meeuwentocht in Lelystad, het initiatief genomen tot het exploiteren van 10 windmolens van Enercon type E-66.

De capaciteit van het park bedraagt 18.000 kW. De hoogte van de mast bedraagt 58 m. De wieken zijn 35 m en wegen ongeveer 8 ton per stuk.

Sinds mei 2003 zijn de molens operationeel.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Gijs Sweep (voorzitter)
Paula de Winter-Flipsen (secretariaat)
Leo Kluifhooft (penningmeester)

Het dagelijks bestuur is bereikbaar via het e-mailadres bestuur@meeuwentocht.nl.

Grafiek

Contact

Wil je verdere informatie ontvangen over ons park?

Stuur dan een e-mail naar info@meeuwentocht.nl met de betreffende vraag en we zullen je zo spoedig mogelijk een antwoord terug sturen.

Links