Windmolenpark 'Meeuwentocht' B.V.

       
  
  
  
  

 

In 2001 hebben agrariërs grenzend aan de Meeuwentocht in Lelystad, het initiatief genomen tot het exploiteren van 10 windmolens van Enercon type E-66.

De capaciteit van het park bedraagt 18.000 kW. De hoogte van de mast bedraagt 58 m. De wieken zijn 35 m en wegen ongeveer 8 ton per stuk.

Sinds mei 2003 zijn de molens operationeel.Copyright © 2009 Windmolenpark 'Meeuwentocht' B.V.