Turbines

Windmolenpark Meeuwentocht is een park met 10 windmolens van Enercon type E-66

De capaciteit van het park bedraagt 18.000 KW. 

De hoogte van de mast bedraagt 58 meter. De wieken zijn 35
meter. De tiphoogte bedraagt daarom 93 meter. De wieken wegen ongeveer 8 ton
per stuk.

Om de doelstelling te behalen, meer energie met minder
molens, zal Meeuwentocht gaan participeren in de omcirkelde parken.