In 2001 hebben 17 agrariërs grenzend aan de Meeuwentocht in Lelystad het initiatief genomen tot het exploiteren van 10 Windmolens. De provincie Flevoland gaf aan geen solitaire molens meer te willen in het gebied.
Daarom zijn de lijn opstellingen ontstaan net als langs de Meeuwentocht.
Aangezien één ondernemer niet een hele lijn molens kan financieren is door samenwerking ons park ontstaan.

Sinds mei 2003 is het park operationeel.

Om de doelstellingen van de energie transitie te halen willen we onder andere  in Flevoland méér energie opwekken met minder windmolens. Dit is afgesproken in het Regioplan Wind van gemeenten en provincie. Daarom komen er minder, maar grotere en efficiëntere windmolens, het zo geheten ‘repoweren’. We doen dat niet alleen, maar met andere lijnen in het gebied via Windplan Groen.  

Het is de bedoeling dat eind 2026 alle nieuwe molens operationeel zijn in Flevoland.

Alle oude windmolens die afgebroken moeten worden krijgen een nieuw leven in het buitenland. Een gedeelte wordt gebruikt voor reserve onderdelen en van de bladen/ wieken wordt een deel gerecycled tot onder andere verkeersborden, etc.

Ook is afgesproken dat iedereen in de provincie moet kunnen profiteren van de windenergie. Daarvoor is burgerparticipatie mogelijk. Een deel zal worden afgedragen in het fonds ‘gebied gebonden bijdrage’.

Meer over deze plannen en de status kunt u vinden op www.windplangroen.nl